O nas

powstało w 1990 roku

z inicjatywy Ireneusza Hassy i Macieja Jagodzińskiego.

 

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi budowlane, na terenie całej Polski. Zatrudniamy 40-50 pracowników.

Siedziba naszego Przedsiębiorstwa w Katowicach jest miejscem pracy naszych Inżynierów i Projektantów, jest też zapleczem magazynowym i warsztatowym.

Jesteśmy firmą wykonawczą, ale chętnie realizujemy przedsięwzięcia budowlane razem z projektem, jeżeli jest takie życzenie Inwestora, również w zakresie branż instalacyjnych.

Roboty budowlane, staramy się wykonywać własnymi siłami, przy wsparciu naszego zaplecza warsztatowego i sprzętowego. Przy większych realizacjach wspomagamy się grupą stałych podwykonawców, których angażujemy dla realizacji większych przedsięwzięć budowlanych.

Staramy się być firmą nowoczesną!

Roboty realizujemy zawsze w kontakcie i przy wsparciu technologicznym doświadczonych producentów materiałów budowlanych

 

Szkolimy siebie i pracowników aby sprostać wymaganiom współczesności i realizować projekty zgodnie z wymaganiami Inwestorów.

Firmy z którymi współpracujemy 

 

                                                             Polityka antykorupcyjna

  Przedsiębiorstwo Budowlane Hassa i Jagodziński sj zapobiega i przeciwdziała korupcji, stosując przepisy prawne, oraz zasady etyki i moralności.

  Przedsiębiorstwo Budowlane nie akceptuje żadnych zachowań o znamionach korupcyjnych lub sprzyjających korupcji.

  Naszym celem jest minimalizowanie ryzyka zachowań korupcyjnych, ponieważ mamy na uwadze dobro naszego Przedsiębiorstwa i świadomość negatywnych skutków prawnych i etycznych dla naszej działalności.

  Nasze działania przewidują:

  •  podejmowanie decyzji biznesowych wyłącznie przez właścicieli firmy: Ireneusza Hassę i Macieja Jagodzińskiego,
  • cykliczne szkolenia pracowników, w szczególności kadry inżynierskiej w zakresie unikania sytuacji korupcyjnych i przeciwdziałania im,
  • zachowanie uczciwości i profesjonalizmu w czasie przygotowywanych przetargów i w trakcie uczestniczenia w nich,
  • zachowanie bezstronności i uczciwości w trakcie analizy ofert i wyboru podwykonawców i dostawców w kontraktach przez nas realizowanych,
  • zachowanie dystansu i przejrzystości w kontaktach z naszymi partnerami biznesowymi, podwykonawcami i dostawcami,
  • współpraca z działami ochrony i kierownictwem obiektów w których realizujemy kontakty, w zakresie uczciwości i profesjonalizmu pracy oraz poruszania się w miejscach realizowanych budów,
  • bezpośrednie rozmowy z naszymi pracownikami, które maja na celu, między innymi, uświadamianie naszych celów w zakresie przeciwdziałania korupcji,
  • nie wręczanie kwiatów lub prezentów w kontaktach biznesowych,
  • preferowanie ponoszenia kosztów posiłków służbowych przez każdego uczestnika samodzielnie.

  Właściciele firmy zapewniają możliwość zgłaszania przez Pracowników przypadków podejrzenia korupcji, z zachowanie właściwej dyskrecji i profesjonalizmu oceny poszczególnych zdarzeń.

  Właściciele P.B. Hassa i Jagodziński sj zobowiązują się do stałego monitorowania i przestrzegania zasad zachowań antykorupcyjnych w oparciu o obowiązujące prawo i zasady etyki i moralności.